Phân loại các mùi vị bánh

Bánh dựa trên việc sử dụng các tài liệu, điều chỉnh các phương pháp pha trộn và tính chất bề mặt dán có thể được phân thành ba loại rộng.

① bột loại cake: lượng dầu mỡ lên đến khoảng 60% bột trong công thức, được sử dụng để bôi trơn các đập, mô mềm, và giúp Khuấy bột từ các pha trộn sáp nhập rất nhiều không khí để tạo ra một hiệu ứng dầm. Bánh kem, bánh tráng miệng, bánh chung rơi vào loại này.

② bọt loại bánh: công thức tính năng là nguyên liệu chính là trứng và không chứa bất kỳ chất béo rắn. Sử dụng mạnh mẽ và denaturation của các protein trong trứng, khuấy trong mix bánh và bake đập leavened. Theo các protein trứng có thể được chia thành protein đơn (chẳng hạn như Angel food cake) và sử dụng toàn bộ quả trứng xốp (chẳng hạn như bánh bích quy).

③ chiffon loại bánh ngọt: trộn lớp học và bọt hai đập đập, thay đổi loại bọt sữa của tổ chức.