Bánh được chia thành nhiều

Nếu những hương vị, vô số chỉ. Thuộc tính điểm, có 6 loại chính: sponge cake, chiffon cake, pound cake (pound cake), bánh phô mai, bánh mousse và angel food cake.